Preporučeno, 2023

Izbor Urednika

Razlika između serijskog i paralelnog prijenosa

Za prijenos podataka između računala, prijenosnih računala koriste se dvije metode: Serijski prijenos i Paralelni prijenos. Postoje neke sličnosti i različitosti među njima. Jedna od glavnih razlika je u tome; u serijskom prijenosu podaci se šalju bit po bit, dok se u paralelnom prijenosu šalje bajt (8 bita) ili znak. I sličnost je da se oba koriste za povezivanje i komunikaciju s perifernim uređajima. Ostale razlike opisane su u nastavku.

Tablica usporedbe

Osnova za usporedbuSerijski prijenosParalelni prijenos
ZnačenjePodaci teče u dvosmjernom smjeru, malo po maloVišestruke linije se koriste za slanje podataka, tj. 8 bita ili 1 bajt u isto vrijeme
cijenaEkonomičanSkup
Bitovi se prenose na 1 satni impuls1 bit8 bita ili 1 bajt
UbrzatiUsporitiBrzo
PrijaveKoristi se za komunikaciju na velike udaljenosti. Npr. Računalo na računaloKratka udaljenost. Npr., Računalo na pisač

Definicija serijskog prijenosa

U serijskom prijenosu, podaci se šalju bit-po-bit s jednog računala na drugo u dvosmjernom smjeru. Svaki bit ima brzinu impulsa sata. Osam bita se prenosi u isto vrijeme s početnim i zaustavnim bitom (obično poznatim kao bit pariteta), tj. 0 i 1 respektivno. Za prijenos podataka na veću udaljenost koriste se podatkovni kabeli. Sastoji se od 9-pinskog kabela u obliku slova D koji povezuje podatke u seriji.

Serijski prijenos ima dvije podskupine sinkrono i asinkrono. Kod asinkronog prijenosa, svakom bajtu se dodaje dodatni bit tako da je prijemnik upozoren na dolazak novih podataka. Obično je 0 početni bit, a 1 zaustavni bit. U sinkronom prijenosu se ne dodaje nikakav dodatni bit, već se podaci prenose u obliku okvira koji sadrži više bajtova.

Definicija paralelnog prijenosa

U Paralelnom prijenosu, različiti bitovi se šalju zajedno istovremeno s jednim impulsom. To je brz način prijenosa jer koristi mnogo ulaznih / izlaznih linija za prijenos podataka.

Paralelni prijenos koristi priključak od 25 pinova koji ima 17 signalnih linija i 8 uzemljenih vodova. 17 signalnih linija se dalje dijeli kao

  • 4 linije koje pokreću rukovanje,
  • 5 statusnih linija koje se koriste za komunikaciju i obavješćivanje o pogreškama i
  • 8 za prijenos podataka.

Ključne razlike između serijskog i paralelnog prijenosa

  1. Serijski prijenos zahtijeva jednu liniju za komunikaciju i prijenos podataka, dok paralelni prijenos zahtijeva više linija.
  2. Serijski prijenos se koristi za komunikaciju na velike udaljenosti, dok se paralelni prijenos koristi za kraću udaljenost.
  3. Pogreške i buka su najmanje u serijskom u usporedbi s paralelnim prijenosom. Budući da jedan bit slijedi drugi u serijskom prijenosu, dok se u paralelnom prijenosu šalju više bitova zajedno.
  4. Paralelni prijenos je brži jer se podaci prenose pomoću višestrukih linija, dok u serijskom prijenosu podataka teče kroz jednu žicu.
  5. Serijski prijenos je pun dupleks jer pošiljatelj može slati i primati podatke, dok je paralelni prijenos poludupleks jer su podaci poslani ili primljeni.
  6. Serijski prijenosni kabeli su tanji, duži i ekonomičniji u usporedbi s kabelima Paralelnog prijenosa.
  7. Serijski prijenos je pouzdan i jednostavan, dok je paralelni prijenos nepouzdan i kompliciran.

Zaključak

I serijski i paralelni prijenos imaju svoje prednosti i nedostatke. Paralelni prijenos se koristi za kraću udaljenost, pruža veću brzinu. S druge strane, serijski prijenos je pouzdan za prijenos podataka na veću udaljenost. Stoga zaključujemo da su serijski i paralelni pojedinačno bitni za prijenos podataka.

Top