Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Razlika između demokracije i Republike

Postoje mnogi oblici političkih sustava koji dugo vremena prevladavaju u različitim zemljama svijeta poput monarhije, oligarhije, anarhije, demokracije i republike. Od tih oblika vladavine, demokracija i republika su često međusobno suprotstavljene, ali među njima postoji tanka linija. Demokracija se odnosi na sustav masa, odnosno na politički sustav kojim dominiraju građani zemlje. Prema ovom sustavu, opća javnost ima određeni stupanj moći i autoriteta te sudjeluje u procesu donošenja odluka države.

Republika se odnosi na državu u kojoj krajnja moć leži u rukama ljudi i njihovih izabranih zastupnika. Ovdje predstavnike biraju ljudi da glasuju u njihovo ime.

U ovom članku izvadak osvjetljava razlike između demokracije i republike, pročitajte.

Tablica usporedbe

Osnova za usporedbudemokratijaRepublika
ZnačenjeDemokracija obično znači ljudski sustav.Republika je oblik vladavine u kojoj narod bira predstavnike koji će ih zastupati.
PraviloVećinomPo zakonu
PodrijetloGrčki jezikLatinski jezik
Manjinska pravaPoništena većinomneotuđiv
Suverenost počivaStanovništvo (svi ljudi zajedno)Ljudi (pojedinci)
Kroz prihodNezakoniti porezi, pristojbe, kazne i licenceLegitimni porezi i pristojbe
MobocracyprevladavaNe prevladava

Definicija demokracije

Riječ demokracija je kombinacija dviju grčkih riječi 'demos' znači ljudi i 'kratein' znači, vladati. Ukratko, to znači 'vladavina ljudi'. Vladom vladaju građani zemlje, također poznati kao sustav masa. Pravilo većine je bit ovog sustava.

U demokraciji postoji aktivno sudjelovanje šire javnosti u političkom procesu i procesu donošenja odluka u državi. Slobodni i pošteni izbori održavaju se kako bi se izabrala i zamijenila vlada. Ljudi dobivaju jednaka prava u demokraciji, a zakon se jednako primjenjuje na sve građane zemlje.

Definicija Republike

Izraz republika je latinski izvor, sastavljen od dvije riječi 'res' znači stvar, a 'publica' javnost, koja se odnosi na 'javnu stvar, tj. Zakon'. Smatra se standardnim oblikom vladavine kojim vladaju predstavnici građana koje su izabrali putem glasovanja. Vladini čelnici mogu izvršavati svoje ovlasti u skladu s vladavinom prava.

Republika je reprezentativna demokracija u kojoj postoji izabrani šef države, koji određeno vrijeme služi državi, poznat kao predsjednik. U tom političkom sustavu vlada ne može oduzeti neotuđiva prava pojedinca. Drugim riječima, pravo pojedinca ne može biti nadjačano od strane mase.

Ključne razlike između demokracije i Republike

Glavne razlike između demokracije i republike navedene su u sljedećim točkama:

  1. Demokracija se definira kao politički sustav koji čine ljudi. Republika je reprezentativna demokracija sa šefom države poznatim kao predsjednik.
  2. U demokraciji prevladava vladavina većinskog naroda, dok u slučaju republike prevladava vladavina prava.
  3. Pojam demokracija potječe od dviju grčkih riječi 'demos' i 'stvaranja', što znači 'vladavina naroda'. S druge strane, pojam republika dolazi od dvije latinske riječi, tj. 'Res' i 'publica' koje se odnose na 'javnu stvar, a to je zakon'.
  4. U demokraciji većina manjina umanjuje prava manjina. S druge strane, republički sustav štiti prava manjinskih skupina ili pojedinca.
  5. U demokraciji vlast leži na stanovništvu, ali u slučaju Republike moć je u rukama zakona koji su stvoreni da štite interese naroda.
  6. Demokratski sustav dobiva sredstva putem nezakonitih poreza, naknada, kazni i licenci. Za razliku od Republike, gdje su legitimni porezi i pristojbe.
  7. Demokracija predstavlja mobokraciju koja nije u slučaju ili u republici.

Zaključak

Kao što smo već spomenuli, oba sustava imaju svoje pozitivne i negativne aspekte. Demokracija daje jednaka prava svim građanima zemlje. Za razliku od republike u kojoj svi građani dobivaju pravo glasa da biraju svog predstavnika.

Top