Preporučeno, 2021

Izbor Urednika

Razlika između odbijanja i izuzeća

Porez na dohodak obvezna je obveza koja se naplaćuje svakom građaninu na temelju njihove platežne sposobnosti, dobi i spola. Kako bi se osiguravateljima olakšalo plaćanje poreza, porezni zakon ima određene odredbe za odbitak i izuzeća, što smanjuje ukupnu poreznu obvezu. U odbitku se iznos prvo uključuje u prihode poreznog obveznika i tada je odbitak dopušten po pravilima, tj. U cijelosti ili djelomično ili kada su ispunjeni određeni uvjeti. S druge strane, izuzeće je dohodak koji se ne tereti za porez.

Dok je odbitak dio bruto ukupnog dohotka (GTI), svaka osoba može koristiti svoju korist na temelju prijave. Nasuprot tome, izuzeće nije dio GTI-a. Niže navedeni članak objašnjava značajne razlike između odbitka i izuzeća.

Tablica usporedbe

Osnova za usporedbuOdbitakIzuzeće
ZnačenjeOdbitak znači oduzimanje, tj. Iznos koji je prihvatljiv za smanjenje oporezivog dohotka.Izuzeće znači isključenost, tj. Ako je određeni dohodak oslobođen poreza, on neće doprinijeti ukupnom dohotku osobe.
Što je?koncesijaOpuštanje
KonceptIznos odbitka prvo se uključuje u bruto dohodak, a zatim se od njega odbija kako bi se dobio neto prihod.Izuzeti prihod se ne smatra dijelom ukupnog prihoda, cijeli iznos je izuzeće za poreznog obveznika.
Prihod jePorez se može odbitiBez poreza
CiljPromicati štednju i ulaganja opće javnosti.Unaprijediti taj poseban dio u kojem je porez oslobođen.
SekcijeOdjeljak 80 C do 80 U odnosi se na odbitakOdjeljak 10 bavi se izuzećima
DopuštenoOdređene osobeSve osobe
UvjetovanaDaNe

Definicija odbitka

Poglavlje VI (80C do 80U) Zakona o porezu na dohodak iz 1961. bavi se odbitcima. Odbijanje znači iznos koji će se oduzeti od bruto iznosa. Prema Zakonu o porezu na dohodak, odbici su isplate ili ulaganja koje je izvršio osuđenik putem kojih se određeni iznos ili postotak smanjuje od njihovog ukupnog bruto prihoda kako bi se došlo do ukupnog oporezivog dohotka. Ako je GTI nula, tada nikakav odbitak nije dopušten, ili iznos odbitka ne može premašiti GTI, tj. Odbitak je dopušten samo u opsegu ukupnog bruto prihoda.

To je poreznom obvezniku dopušteno samo ako traži odbitak za ulaganja koja je izvršio u određenim instrumentima. Na taj način takav dohodak čini dio ukupnog bruto dohotka poreznog obveznika i tada se odbitcima dopušta da ostvare ukupni dohodak. Odbitci su podijeljeni u tri kategorije:

 • Odbitak za određene isplate : Primjer: Plaćena premija životnog osiguranja, plaćena premija zdravstvenog osiguranja, donacije dobrotvornim ustanovama itd.
 • Odbitak za određene prihode : Specifični prihodi od zadruga, licenci na patente itd.
 • Ostali odbici

Definicija izuzeća

Izuzeće proizlazi iz riječi izuzeće, što znači iznos koji se ne može nešto podnijeti. U porezu na dohodak, izuzeće se odnosi na one prihode koji se ne uzimaju u obzir pri izračunu ukupnog prihoda. Stoga je takav izvor prihoda isključen iz oporezivih dohodaka ili se ne obračunava na porez.

Na popisu oslobođenih prihoda određeni su prihodi potpuno oslobođeni poreza poput poljoprivrednih prihoda. No, određeni prihodi su djelomično oslobođeni poreza, u kojima se izuzeće daje do određene granice. Prekoračenje dijela oslobođenog prihoda podliježe oporezivanju i uzima se u obzir pri izračunavanju bruto ukupnog prihoda.

Ključne razlike između odbijanja i izuzeća

Glavne razlike i izuzeća su navedene u nastavku:

 1. Odbitak znači oduzimanje, tj. Iznos koji je prihvatljiv za smanjenje oporezivog dohotka. Izuzeće znači isključenost, tj. Ako je određeni dohodak oslobođen poreza, on neće doprinijeti ukupnom dohotku osobe.
 2. Zaključak je ustupak, ali izuzeće je opuštanje.
 3. Odbitak se primjenjuje na porezno priznati dohodak, dok se samo porezni oslobođenje može odbiti od poreza.
 4. Odbitak je dopušten određenim osobama koje ispunjavaju određene kriterije. S druge strane, izuzeće je dopušteno svim osobama.
 5. Odbitak je uvjetan, tj. Dopušten je samo onima koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti. Nasuprot tome, izuzeće je bezuvjetno.
 6. Cilj osiguravanja odbitka je poticanje štednje i ulaganja u određene instrumente, dok je izuzeće pomoć slabijem dijelu društva.
 7. Odjeljak 80C do 80U Zakona o porezu na dohodak iz 1961. bavi se odbitkom, dok su izuzeća navedena u odjeljku 10. \ t
 8. Odbitci se prvo dodaju GTI-u, a zatim oduzimaju od njega. Za razliku od, izuzeća nisu dio ukupnog prihoda.

Zaključak

Umanjenje se uglavnom koristi od strane vlade za promicanje štednje za povećanje ulaganja u određena područja, za koje se dohodak osuđenika smanjuje u toj mjeri. Isto tako, izuzeća se koriste kako bi se pomoglo slabijim dijelovima društva da rastu i napreduju. Pružajući izuzeća, vlada pokušava dati jednaku mogućnost za poticanje tog segmenta.

Top